גערעכטיגקייט

Gerechtigkeit (Justice)

This newspaper was published on March 4, 1921 by the International Ladies’ Garment Workers’ Union (ILGWU).

It was digitized and added to the library in July 2020.

In Yiddish, 20 pages.

Notes about this item

Transcribed headlines:

  • ale arbayter fun di gesetelte veyst un dres sheper veln helfn di velkhe zaynen nokh in strayk -- der kloukmakher strayk in boston -- mobilizatsie bay di tshildren dresmakher iunion, lokal 50 -- nyu yorker kloukmakher tuen zeyer flikht tsu di amalgameyted strayker -- interneshonal apelirt far dem teks fun 2 shtunden arbayt far di amalgameyted -- petikout makher vider greyt tsum kamf -- lokal 41 tsurik af di eygene fis -- tsvey mitingen fun dzhoynt board fun der nyu yorker kloukmakher iunion -- di tetigkayten fun dem interneshonal out of town department -- der kloukmakher strayk in boston -- di vokh -- strayk fun embroyderi arbayter in nyu dzhoyrzi an erfolg -- di iri-ayzenbahn faift af gezn -- di preysishe valn -- debs "bashtraft" -- meksikaner ayzenbahnen opgeshtelt -- general strayk fun reynkout makher in montreol ken. -- ver iz deyvis? -- di ayzenbahnen gebakh ? -- nyu yorker kloukmakher tuen zeyer flikht tsu di amalgameyted strayker -- kloukmakher fun san frantsisko strayk -- prezentiren dem sheptsherman -- kvitirungen fun klouk skoyrt un rifer sheper far di "amalgameyted" strayker -- in unzer edyukeyshonal department -- in der skoyrt un dresmakher iunion lok. 23 -- der shener gayst af dem iuniti bazar -- lektshurs aranzhirt far unzere lokal iunions -- fraytik ovent, dem 11ten merts -- in dem ist sayd iuniti senter -- a naye supervayzerin in bronks yuniti senter -- a zeyer interesanter lektshur -- unzer letster strayk -- rifer un indipendent klouk sheper -- bay di kloukmakher in montreol -- umglaykhe tsuteylung fun arbayt -- di teatr farshtelung fun dezayners iunion dem shabes matine -- a por verter tsu di klouk preser -- report fun der ekzekutiv board fun dem dresmakher lokal 22 -- mit di dres veyst strayker -- di konferents fun der a. f. ov. l. in vashington -- fun redaktors notits-bikhl -- der a. f. ov l. protest kegn der sovet-regirung -- vilson aroys, harding arayn -- der anti-profitiring gezn iz unkanstitutsional -- "open shop" -- in teater -- der gang fun lebn -- kurtse shmuesn -- vegn briderlikher hilf -- harding's arbayts minister -- mayn shtedtl

Transcribed bylines:

  • מאַקס ד. דעניש – ל. לאַנגער – פֿאַניאַ מ. קאָהן – ח. װאַנדער – דזש. ברעסלאַאו – ס. סנדלר – אַברהם טוביט – ד. ניסנעװיץ – ג. ראַמבראַך – אַב. באַראַף – נהום י. – מ. קאָלטשין – דר. ק. ליאָ – ח. לאַנג – אַברהם ליב שװאַרצבורג

About the Yiddish Book Center Newspapers

Justice was the weekly journal published by the International Ladies' Garment Workers’ Union (ILGWU).

Contact Us

If you have comments, questions, or corrections related to the collection or a specific item, please email us at [email protected].