Practice Reading in Yiddish

Listen to the audio recordings and follow along in the text. Hover your mouse over the gold words for glossary help.

The Vowels

א ע י ו

וי יי

אי או אוי איי אײַ אוי־אוי־אוי אײַ־אײַ־אײַ

The Consonants

ד די אידעע דאָ דו (די אידעע)

י ייִד יאָ (אַ ייִד?) (יאָ, אַ ייִד!)

ז איז זע זיידע (אַ זיידע) זי אַזוי (זי איז אַזוי.) זיי אַז (דאָ איז אַ ייִד!) (זע! דאָ איז זײדע.) (זײדע איז אַ ייִד.)

ב באָבע (די באָבע) בייז בײַ אױב (זי איז אַ באָבע.) (די באָבע איז דאָ.) (די באָבע איז בייז.) (זי איז אַזוי בייז!) (די באָבע איז בײז אַז זײדע איז דאָ.)

ר דער (דער ייִד) (דער זיידע) בער (דער בער) ער זייער (ער איז זייער בייז!) אָבער ברודער (דער ברודער) אָדער באַר (די באַר) זויער אָזערע (די אָזערע) איר (דער בער איז דאָ! ער איז זײער בײז!) (אױב דער בער איז דאָ, איז די באָבע בײז!) (זי איז אַ באָבע, אָבער ער איז אַ בער.) (דאָ איז דער ברודער.) (ער איז דער ברודער, אָדער דער זײדע?) (ער איז דער ברודער.) (דאָ איז אַ באַר.) (די באַר איז זויער?) (זי איז זײער זױער!) (דאָ איז אַ באַר אָדער אַ בער?)

נ נאַר (דער נאַר) נאָר נו באַנאַנע (די באַנאַנע) נאָז (די נאָז) (דער ייִד איז אַ נאַר.) (דער זײדע איז אַ נאַר?) (נאָר דער ייִד איז אַ נאַר.) (נו, די באַנאַנע איז דאָ?)

ן ניין דײַן אין ריין זײַן און (אַ באַר און אַ באַנאַנע) רעדן (זיי רעדן.) אַן (אַן אידעע) זעען (זיי זעען.) בין זײַנען (זײ זײַנען דאָ.) (נײן, דײַן באַנאַנע איז אין דער אָזערע.) (די באַנאַנע איז רײן?) (נײן, אָבער זײַן באַר איז רײן.) (די באָבע און דער ברודער רעדן.) (אָ! רײנע איז דאָ!)

ס עס (עס איז דאָ) דאָס זיס דרױסן (אין דרױסן) בעסער (דאָס איז בעסער.) עסן (זײ עסן) (רײנע, עס איז דאָ אַ בער!) (דאָס איז זײַן נאָז!) (עס איז דאָ אַ באַר. זי איז זיס?) (נײן, זײַן באַר איז זױער.) (זײַן נאָז איז רײן?) (דער בער איז אין דרױסן!) (בעסער אַזױ!)

ל באַל (דער באַל) בלוי (דער בלױער באַל) בלײַער (דער בלײַער) לילאַ (דער לילאַ בלײַער) זאָל (ער זאָל) (ער זאָל עסן.) לײענען (זיי לײענען.) אַליין (ער איז אַלײן.) ליד (דאָס ליד) לידער (די לידער) לאָנדאָן (ער איז אין לאָנדאָן.) אײַ־ליו־ליו ליבע (די ליבע) לערער (דער לערער) (דער זײדע איז אַ לערער.) לערערין (די לערערין) (די באָבע איז אַ לערערין.) (דאָס איז רײנעס באַל. איר באַל איז בלױ.) (דער בלױער באַל איז רײן!) (דאָס איז רײנעס בלײַער. איר בלײַער איז לילאַ.) (דער לילאַ בלײַער איז רײן!)

ט טאַטע (דער טאַטע) עסט (ער עסט) ברויט (דער ברויט) רויט אַרבעט (די אַרבעט) אינטערעסאַנט זאָלסט (דו זאָלסט) (דו זאָלסט עסן.) בעט (די בעט) דאָרטן זעט (ער זעט) לײענט (ער לײענט) זײַט (איר זײַט דאָ?) באָסטאָן טיי (דער טיי) אָט (אָט איז ער.) אַרבעטן (זײ אַרבעטן אין דרױסן.) (דער טאַטע איז דאָ!) (ער עסט ברױט!) (טאַטע, דײַן נאָז איז רױט!) (דער טאַטע אַרבעט אין דרױסן. זײַן אַרבעט איז אינטערעסאַנט.) (טאַטע, זאָלסט זײַן אין בעט. די בעט איז דאָרטן.) (די בעט איז רײן!) (דער טאַטע זעט אַז די בעט איז רײן.) (דער טאַטע לײענט אין דער בעט. ער איז אַלײן.)

וו ווער (װער איז דאָס?) װײַס וואָס (װאָס איז דאָס?) װױנט (זי װױנט אין באָסטאָן.) אוניװערסיטעט (דער אוניװערסיטעט) וווּ (װוּ איז ער?) װילסט (דו װילסט) (דו װילסט עסן?) װאַסער (דאָס וואַסער) װי (דער טײ איז בעסער װי װאַסער.) (װער איז אין דער בעט?) (דער טאַטע איז אין דער בעט. זײַן בעט איז װײַס.) (װאָס לײענט דער טאַטע?) (ער לײענט רײזענס לידער.) (װער זײַט איר?) (װעלװל.) (ער איז אַ ייִד!) (איר װױנט אין לאָנדאָן?) (נײן, אין באָסטאָן.) (עס איז דאָ אַן אוניװערסיטעט אין באָסטאָן?) (יאָ.) (װוּ איז דער ברודער?) (דער ברודער איז אין דרױסן.) (טאַטע, דו װילסט װאַסער אָדער טײ?) (דער טײ איז זיס, אָבער דאָס וואַסער איז ריין.)

ג גוט (זײער גוט!) (זײַ אַזױ גוט) גרין (די באַנאַנע איז גרין.) גיטאַרע (די גיטאַרע) גאָרטן (דער גאָרטן) זינגען (זײ זינגען אַ ליד.) ברענג (זײַ אַזױ גוט און ברענג דאָס װאַסער.) גרויס װיגליד (דאָס װיגליד) געװען (זי איז געװען דאָ.) גייט (ער גײט) גײען (זײ גײען אין אוניװערסיטעט.) זאָגן (די באַרן זײַנען גרױס? זײ זאָגן אַזױ!) (טאַטע, דו װילסט װאַסער אָדער טײ?) (טײ, זײַ אַזױ גוט.) (דער טײ איז גרין.) (זײער גוט.) (זײדע, װוּ איז דײַן גיטאַרע?) (די גיטאַרע איז אין גאָרטן. דו װילסט זינגען?) (רײנע, ברענג די גיטאַרע.) (די גיטאַרע איז גרויס!) (זינג, רײנע!) (אײַ־ליו־ליו, אײַ־ליו־ליו...) (דאָס איז אַ װיגליד.)

מ מיד מאַמע (די מאַמע) מיט מאַנטל (דער מאַנטל) מײַן מײדל (דאָס מײדל) מאַן (דער מאַן) (דער מאַן גײט אין גאָרטן.) נאָמען (מײַן נאָמען איז מירל.) לאָמיר (לאָמיר גײן אין דרױסן.) מיר (מיר לײענען אין דרױסן.) (ער איז זײער מיד...) (די מאַמע איז דאָ מיט איר מאַנטל!) (רײנע! מײַן מײדל!) (מאַמע, עס איז דאָ אַ מאַן אין דער בעט. ער איז מיד.) (װאָס איז זײַן נאָמען?) (זײַן נאָמען איז װעלװל.)

ם בלום (די בלום) דעם (מיר רעדן מיט דעם מאַן.) בוים (דער בוים) (דער בוים איז גרויס.) (זײ זעען דעם בױם.) אײַנגענעם (זײער אײַנגענעם!) נעם (נעם די בלום.) (רײנע, אָט איז דײַן בלום.) (אָ! זי איז רױט און גרין!) (די בלום איז געװען אין גאָרטן מיט דעם בױם.)

ש שיין (די בלום איז שיין.) טיש (דער טיש) שטייט (זי שטײט.) שװער שרײַבט (די לערעריןשרײַבט.) נישט (ער שרײַבט נישט.) (זי איז אַזױ שײן!) (װוּ איז דער טיש?) (דער טיש שטײט דאָרטן.) (רײנע, זײַ אַזױ גוט און ברענג דעם טיש.) (אָבער ער איז אַזױ שװער!) (טאַטע, ברענג דעם טיש מיט רײנען.) (דער טיש איז רײן!) (מאַמע, דאָס איז װעלװל.) (זײער אײַנגענעם!)

ק קינד (דאָס קינד) קען (דאָס קינד קען לײענען אַ בוך.) קלײן קלוג קאַװע (די קאַװע) דאַנק (אַ דאַנק!) קאַלט (דער טײ איז קאַלט.) טרינקט (דאָס קינד טרינקט טיי.) קום (קום, לאָמיר גײן אין דרױסן.) (דאָס קינד קען זינגען!) (זי איז קלײן אָבער קלוג!) (װעלװל, איר װילט קאַװע?) (יאָ, אַ דאַנק.) (די קאַװע איז נישט קאַלט?) (נײן, די קאַװע איז בעסער װי אין באָסטאָן.) (װעלװל טרינקט קאַװע אָבער דער טאַטע טרינקט טײ!)

ה הונגעריק הערינג (דער הערינג) הונט (דער הונט) (דער הונט טרינקט װאַסער.) היים (די הײם) הייסט (ער הייסט װעלװל.) אַהער (קום אַהער!) האָט (זי האָט אַ באַל.) הייס (דער טיי איז הייס.) (מיר זײַנען הונגעריק.) (לאָמיר גײן עסן הערינג.) (דער הונט איז אין דער הײם!) (ער הײסט לאַבזיק. קום אַהער, לאַבזיק!) (לאַבזיק האָט ליב רײנען!)

פּאַרק (דער פּאַרק) עפּל (דער עפּל) (דער עפּל איז רויט און קאַלט.) שפּרינג (שפּרינג נישט אין דער הײם!) פּיראַט (דער פּיראַט) (דער פּיראַט איז בײז?) פּאָפּוגײַ (דער פּאָפּוגײַ) (דער פּאָפּוגײַ קען רעדן!) פּאָעט (דער פּאָעט) (דער מאַן איז אַ פּאָעט.) (לאַבזיק, לאָמיר גײן אין פּאַרק!) (רײנע, נעם אַן עפּל!) (שפּרינג, לאַבזיק, שפּרינג!) (אין פּאַרק) (אָ! אַ פּיראַט מיט אַ פּאָפּוגײַ!) (נישט קײן פּיראַט, נאָר אַ פּאָעט.)

כ טאָכטער (די טאָכטער) טראַכט (די טאָכטער טראַכט.) לאַכט (דאָס מײדל לאַכט.) נאַכט (די נאַכט) (די נאַכט איז שיין.) שלעכט (דער הערינג איז שלעכט...) מאַכסט (װאָס מאַכסטו?) ("די טאָכטער טראַכט. זי טראַכט און לאַכט. זי טראַכט און לאַכט און טרינקט בײַ נאַכט.") (נישט שלעכט...)

ך איך (איך בין נישט דאָ.) (איך שרײַב.) מילך (די מילך) (די מילך איז גוט.) בוך (דאָס בוך) (דאָס בוך איז שלעכט.) אױך (איך בין אױך אַ פּיראַט.) (באָבע, װאָס מאַכסטו?) (גוט! איך טרינק מילך.) (דאָס איז אַ בוך מיט מײַנע לידער.)

פֿיש (דער פֿיש) (דער פֿיש איז שלעכט.) (דער פּאָעט עסט דעם פֿיש.) פֿײַער (דאָס פֿײַער) פֿרוכט (די פֿרוכט) (אַן עפּל איז אַ פֿרוכט.) פֿאַלט (די פֿרוכט פֿאַלט.) דאַרפֿן (זײ דאַרפֿן עסן.) פֿעפֿער (דער פֿעפֿער) פֿון (איך קום פֿון לאָנדאָן.) (עס איז דאָ אַ פֿיש!) (איר זעט דאָס פֿײַער? עס איז רױט!) (די פֿרוכטן פֿאַלן אין דעם פֿײַער!) (מיר דאַרפֿן גײן!)

ף דאַרף (איך דאַרף עסן.) אויף (עס זײַנען דאָ בלײַערס אויף דעם טיש.) שאַרף (דער פֿעפֿער איז שאַרף.) פּאַראַגראַף (דער פּאַראַגראַף) (איך שרײַב דעם פּאַראַגראַף.) (איך דאַרף אױך גײן.)

צ קאָנצערט (דער קאָנצערט) צענטער (דער צענטער) טאַנצן (זײ טאַנצן) זיצן (מיר זיצן) צימער (דער צימער) (דער צימער איז קאַלט.) (דער פֿיש איז אין דעם צימער.) צו (מיר גײען אױף אַ קאָנצערט אין צענטער פֿון פּאַרק.) (מע קען טאַנצן אױף דעם קאָנצערט?) (נײן, אָבער מע קען זיצן.)

ץ קאַץ (די קאַץ) שװאַרץ (דער פֿעפֿער איז שװאַרץ.) טאַנץ (איך טאַנץ מיט דער קאַץ.) זיץ (איך זיץ אין פּאַרק.) מאַראַנץ (דער מאַראַנץ) (דער מאַראַנץ איז אױף דעם טיש אין דעם צימער.) זאַלץ (דאָס זאַלץ) (דאָס זאַלץ איז מיט דעם פֿעפֿער.) (װוּ איז לאַבזיק?) (ער איז נישטאָ...) (אָבער דאָ איז אַ קאַץ!) (די קאַץ איז שװאַרץ.) (טאַטע! מאַמע! װעלװל! דאָ איז מײַן קאַץ!)

זש זשאַבע (די זשאַבע) (די זשאַבע איז גרין און קאַלט.) אָראַנזש (דער מאַראַנץ איז אָראַנזש.) זשיראַף (דער זשיראַף) (דער זשיראַף איז אָראַנזש?) זשורנאַל (דער זשורנאַל) (איך זיץ און לײען דעם זשורנאַל.)

טש טשאָלנט (דער טשאָלנט) (מיר עסן טשאָלנט.) טשעק (דער טשעק) (איך שרײַב אַ טשעק.) טשעמפּיאָן (דער טשעמפּיאָן) (דער ברודער איז אַ טשעמפּיאָן.)